Waarom kiezen voor Archeoservice?

Archeoservice zet de klant voorop. Het archeologisch traject is complex met dikwijls hoog oplopende kosten die misschien vermeden hadden kunnen worden. Archeoservice schetst van bij de start welke onderzoeken en kosten onvermijdelijk zijn zodat daar budget en tijd voor vrij gemaakt kan worden.

 

 

Heeft u een archeologienota nodig?

Het nieuwe archeologiedecreet is in juni 2016 van start gegaan. Sindsdien moet u bij een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag nagaan of u een archeologienota nodig heeft. Archeoservice biedt gratis en vrijblijvend aan om dit te controleren voor u!

 

 

 

Het spoor bijster in het archeologisch traject?

Eens u in het archeologisch traject stapt zijn de verplichte onderzoeken en de kosten die ermee gepaard gaan een grote onzekerheid. Archeoservice levert advies aan om het kaf van het koren te scheiden en het budget optimaal in te zetten.