Waarom kiezen voor Archeoservice?

Archeoservice zet de klant voorop. Het archeologisch traject is complex met dikwijls hoog oplopende kosten die misschien vermeden hadden kunnen worden. Archeoservice schetst van bij de start welke onderzoeken en kosten onvermijdelijk zijn zodat daar budget en tijd voor vrij gemaakt kan worden.

 

 

Heeft u een archeologienota nodig?

Het nieuwe archeologiedecreet is in juni 2016 van start gegaan. Sindsdien moet u bij een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag nagaan of u een archeologienota nodig heeft. Archeoservice biedt gratis en vrijblijvend aan om dit te controleren voor u!

 

 

 

Het spoor bijster in het archeologisch traject?

Eens u in het archeologisch traject stapt zijn de verplichte onderzoeken en de kosten die ermee gepaard gaan een grote onzekerheid. Archeoservice levert advies aan om het kaf van het koren te scheiden en het budget optimaal in te zetten.

 

 

 

 

Wat zeggen anderen over het werk van Archeoservice?

Archeoservice heeft al tientallen archeologienota's geschreven. We hebben enkele reacties verzameld:

  • "Dit is een zeer verzorgde archeologienota: de schrijfstijl is helder en de lay-out is zeer aangenaam. Hier is over nagedacht."
  • "Inhoudelijk goed gestoffeerde archeologienota voor elk aspect. De samenvattende kaders zijn zeer bruikbaar en helder. De synthesekaart is een meerwaarde."
  • "Volledig, vlot en duidelijk uitgeschreven."
  • "Goed opgestelde archeologienota. Correct opgestelde verwachting."
  • "Zeer nette, duidelijke en goed omschreven en gemotiveerde archeologienota. Ook het aangemaakte kaartmateriaal is zeer duidelijk. Vlotte schrijfstijl. Geen overbodige, irrelevante info. Impactanalyse is ook zeer goed."
  • "Archeologienota is duidelijk en helder opgebouwd. Redenering goed te volgen en logische conclusie."

Hoe lang duurt het maken van een archeologienota?

Een archeologienota start steevast met een bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek is de fundering van het hele archeologische traject. Een bureaustudie duurt ongeveer 3-5 dagen om uit te voeren, afhankelijk van de complexiteit van het bouwdossier. De overheid krijgt dan 15 kalenderdagen de tijd om de archeologienota te beoordelen. Worden er extra onderzoeken geadviseerd, dan is het belangrijk om hier rekening mee te houden in de planning van het bouwdossier. 

Wordt mijn terrein opgegraven?

Het is niet omdat u een archeologienota nodig heeft dat uw terrein automatisch wordt opgegraven. Bij de bureaustudie wordt al een eerste, en belangrijke, afweging gemaakt. Soms zijn extra kleine onderzoeken nodig om te bepalen of een opgraving echt nodig is. Bij deze beoordeling bepaalt de erkend archeoloog of de aangetroffen sporen en vondsten voor voldoende kenniswinst zorgen om de kosten en de moeite te kunnen verantwoorden. Deze afweging is niet eenduidig en het is dan ook van groot belang dat deze gemaakt wordt door archeologen met voldoende ervaring en inzicht.