Archeologienota is meer dan een papiertje

Archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek

De archeologienota is de eerste en de belangrijkste stap in het archeologische traject van het bouwdossier. Hierin worden namelijk de krijtlijnen vastgelegd voor alle mogelijke onderzoeken die moeten gebeuren binnen het bouwterrein vooraleer de bouwwerken van start kunnen gaan. 

 

Het is dus belangrijk om na te gaan of de geplande bouwwerken eventuele archeologische bodemlagen aansnijden en in welke mate. Kunnen de bouwplannen licht gewijzigd worden om op die manier zware archeologische onderzoeken te vermijden, dan moet dat in deze fase nog gebeuren.

 

Bij een bouwproject moeten zoveel beslissingen genomen worden dat het quasi onmogelijk wordt om alles te voorzien. Archeoservice kijkt voor u na wat het volledige archeologische traject u kan kosten en wat uw mogelijkheden zijn. Het volledige plaatje wordt geschetst van bij het begin zodat u niet voor voldongen feiten gezet wordt.  Archeoservice kijkt samen met u of het noodzakelijke archeologische onderzoek tot iets positiefs kan leiden.