Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen
Een offerte van Archeoservice is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst tussen Archeoservice en de klant komt tot stand na een schriftelijke (e-mail) goedkeuring van de offerte. Prijzen zijn geldig gedurende drie maanden na offertedatum en excl. btw tenzij anders vermeld.

 

Facturatie
De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Wij factureren het volledige bedrag na indienen van de archeologienota. In geval van veldwerk wordt 50% van het bedrag na veldwerk gefactureerd en 50% na melding van de archeologienota. We hanteren een betalingstermijn van één maand.

 

Erkenning
Kirsten Van Campenhout is erkend als archeoloog Type 1 door de Vlaamse overheid. We hanteren de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren.[1] Kirsten heeft bijna 15 jaar werkervaring in de archeologie en kent de nieuwe wetgeving heel goed.

 

Veldwerk
In geval van veldwerk, wordt uitgegaan van een toegankelijk en vrij terrein, d.w.z. dat o.a. gewassen, onkruid en verharding verwijderd is voor aanvang van het archeologisch onderzoek. Eventuele kosten voor het afbreken of herstellen van verharding zijn ten laste van de opdrachtgever. Ook vragen wij om gekende vervuiling te melden.

 

Privacy
Uw persoonsgegevens worden door Archeoservice verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via info@archeoservice.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

 

[1] https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Bijlage2_CGP_V2_ontwerp_20161213_geenTC.pdf